Làm việc cùng lúc 2 công ty sẽ được đóng bảo hiểm như thế nào

Làm việc cùng lúc 2 công ty sẽ được đóng bảo hiểm như thế nào

Làm việc cùng lúc 2 công ty sẽ được đóng bảo hiểm như thế nào

Thưa Luật sư, Hiện tại em có ký 2 HĐLĐ tại hai công ty khác nhau và em làm song song hai công ty. Vậy trong trường hợp này em có  đóng bảo hiểm xã hội được không, em đóng bảo hiểm như thế nào và đóng bảo hiểm xã hội ở công ty nào? LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau: Căn cứ: Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 Quyết định 595/QĐ - BHXH Nội dung tư vấn Mỗi người có 1 sổ bảo hiểm xã hội

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động