Làm việc cùng lúc 2 công ty sẽ được đóng bảo hiểm như thế nào

Thưa Luật sư, Hiện tại em có ký 2 HĐLĐ tại hai công ty khác nhau và em làm song song hai công ty. Vậy trong trường hợp này em có  đóng bảo hiểm xã hội được không, em đóng bảo hiểm như thế nào và đóng bảo hiểm xã hội ở công ty nào?

LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ:

  • Luật bảo hiểm xã hội năm 2014
  • Quyết định 595/QĐ – BHXH

Nội dung tư vấn

Mỗi người có 1 sổ bảo hiểm xã hội và 1 số bảo hiểm. Đặc biệt, đóng bảo hiểm là trách nhiệm của người sử dụng lao động. Do đó, mặc dù bạn có làm tại 2 công ty thì bạn vẫn được đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, chỉ là hiện tại bạn chưa biết công ty nào phải đóng bảo hiểm xã hội cho bạn và đóng bảo hiểm như thế nào mà thôi

Căn cứ khoản 4 điều 85 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

“4. Người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật này mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì chỉ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.”

Bên cạnh đó, theo khoản 1 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định  như sau:

“Người lao động đồng thời có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất, đóng BHTNLĐ, BNN theo từng HĐLĐ.”.

Do đó, nếu bạn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty thứ nhất, thì bạn không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty thứ 2, Bạn có thể lựa chọn đống Bảo hiểm y tế theo HĐLĐ có mức lương cao nhất….Như vậy, khi làm việc tại công ty thứ 2 bạn cần thông báo cụ thể về hợp đồng thứ nhất để Công ty có căn cứ không đóng bảo hiểm xã phội cho bạn và trả khoản tiền tương đương với khoản tiền đóng BHXH vào lương của bạn.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: ,