Lao động theo mùa vụ có được nghỉ phép năm?.

Lao động theo mùa vụ có được nghỉ phép năm?

Trong quan hệ lao động, bên cạnh các loại hợp đồng có thời hạn, không thời hạn thì hợp đồng thời vụ cũng là một loại hợp đồng khá phổ biến. Tuy nhiên, nếu như các loại hợp đồng khác, chế độ nghỉ phép năm đã rất rõ ràng thì đối với hợp đồng thời vụ có thời gian làm việc ngắn như vậy thì việc nghỉ phép quy định như thế nào? Tham khảo bài viết sau của luật sư X. Căn cứ: Bộ luật lao động

18 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động