Lao động theo mùa vụ có được nghỉ phép năm?

Trong quan hệ lao động, bên cạnh các loại hợp đồng có thời hạn, không thời hạn thì hợp đồng thời vụ cũng là một loại hợp đồng khá phổ biến. Tuy nhiên, nếu như các loại hợp đồng khác, chế độ nghỉ phép năm đã rất rõ ràng thì đối với hợp đồng thời vụ có thời gian làm việc ngắn như vậy thì việc nghỉ phép quy định như thế nào? Tham khảo bài viết sau của luật sư X.

Căn cứ:

  • Bộ luật lao động 2012
  • Nghị định 05/2015/NĐ-CP

Nội dung tư vấn

1. Người lao động thời vụ là ai?

Bộ luật Lao động 2012 quy định có 03 loại hợp đồng lao động được pháp luật ghi nhận và bảo vệ, đó là: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; Hợp đồng lao động xác định thời hạn; Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Được quy định cụ thể tại Điều 22 Bộ Luật lao động 2012

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Trong đó, hợp đồng lao động thời vụ là hợp đồng mà người lao động ký kết làm việc theo thời vụ hoặc theo một công việc nhưng thời hạn của nó chỉ dưới 12 tháng. Tính chất loại công việc này là có tính tạm thời và không thường xuyên. Mặc dù có thời hạn ngắn, nhưng rõ ràng, đây là vẫn là một loại hợp đồng được pháp luật bảo vệ. Bởi vậy, các chính sách về lương, thưởng, nghỉ phép nghỉ lễ.,…vẫn được pháp luật công nhận như những hợp đồng khác. 

Số ngày nghỉ phép năm của lao động thời vụ được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Cụ thể được tính theo công thức sau:

  • Số ngày nghỉ = {(Số ngày nghỉ hàng năm + Số ngày nghỉ theo) thâm niên (nếu có) ; 12} x Số tháng làm thực tế

 

2. Khi nào được ký hợp đồng thời vụ?

Căn cứ vào thời hạn của hợp đồng lao động thì đối tượng thực hiện công việc này cũng ở trong những trường hợp khác nhau. Cụ thể thì căn cứ theo Điều 22 Bộ luật Lao động 2012, có 03 trường hợp dù làm công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên nhưng người sử dụng lao động và người lao động vẫn có thể ký hợp đồng thời vụ:

  •  Thay thế người đi làm nghĩa vụ quân sự;
  •  Thay thế người nghỉ chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động;
  •  Thay thế người tạm thời nghỉ việc.

Như vậy, đối với công việc có tính chất từ 12 tháng trở lên nhưng người lao động lại cố tình ký kết hợp đồng thời vụ sẽ là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi này sẽ bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 95/2013/NĐ-CP. Mức xử phạt có thể lên đến 20 triệu đồng. 

Điều 5. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động

1. Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc cố định có thời hạn trên 3 tháng; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động theo quy định tại Điều 22 của Bộ luật lao động theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn !

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về pháp luật lao động tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa:

Bài viết trước Nhãn hiệu là gì?