loại hợp đồng

Các loại hợp đồng lao động theo quy định pháp luật

"Hợp đồng lao động" chắc hẳn là cụm từ ai cũng đã từng nghe qua, đây là văn bản có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động được thực hiện theo đúng thỏa thuận trước khi người lao động tham gia vào một tổ chức, doanh nghiệp. Vậy theo quy định của pháp luật hiện hành, hiện nay có các loại hợp đồng lao động nào? Hãy tham khảo bài viết dưới

19 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động