Các loại hợp đồng lao động theo quy định pháp luật

“Hợp đồng lao động” chắc hẳn là cụm từ ai cũng đã từng nghe qua, đây là văn bản có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động được thực hiện theo đúng thỏa thuận trước khi người lao động tham gia vào một tổ chức, doanh nghiệp. Vậy theo quy định của pháp luật hiện hành, hiện nay có các loại hợp đồng lao động nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ

Nội dung tư vấn

1. Hợp đồng lao động là gì và có bắt buộc phải giao kết hợp đồng lao động không?

Trước hết, về định nghĩa hợp đồng lao động, căn cứ theo quy định tại Điều 15 Bộ luật lao động 2012 thì “Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động”.

Bên cạnh đó, về nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động thì Điều 18 Bộ luật lao động 2012 có quy định như sau:

“1. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người.

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động”.

Như vậy, người lao động và người sử dụng lao động phải có nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động trong quá trình người lao động được sử dụng.

2. Các loại hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hiện hành

Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Bộ luật Lao động 2012 thì hiện nay pháp luật quy định có 03 loại hợp đồng lao động là: hợp đồng lao động không xác định thời hạn; hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ.

2.1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 Bộ luật Lao động 2012 thì: “Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng”. Theo đó, hợp đồng lao động không xác định thời hạn chỉ áp dụng đối với những công việc có thời gian làm trên 36 tháng, hợp đồng lao động chỉ kết thúc khi bên người lao động tuyên bố chấm dứt hợp đồng và chúng có hiệu lực tính từ ngày ký.

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là loại hợp đồng khá có lợi đối với người lao động, đảm bảo quyền lợi tối đa và hướng tới lợi ích cho người lao động do:

  • Thứ nhất, người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng để lựa chọn công việc phù hợp khác mà không cần phải chứng minh bất cứ lý do gì nhưng vẫn phải thông báo cho người sử dụng lao động trước ít nhất 45 ngày theo quy định của pháp luật lao động;
  • Thứ hai, không cần phải bồi thường hợp đồng hay bất kì khoản phí nào cho người sử dụng lao động;
  • Thứ ba, được hưởng trợ cấp thôi việc.

2.2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn

Căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 22 Bộ luật Lao động 2012 thì: “Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng”. Như vậy, hợp đồng lao động xác định thời hạn là loại hợp đồng theo thỏa thuận giữa hai bên về việc xác định thời hạ; theo đó, khi kí kết hợp đồng này, thời hạn của người lao động sẽ được xác định, có quy định thời gian chấm dứt hợp đồng. Hai bên sẽ chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Nếu hai bên vẫn mong muốn tiếp tục hợp tác thì sẽ kí hợp đồng tiếp theo trong thời hạn 30 ngày. 

2.3. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng

Điểm c Khoản 1 Điều 22 Bộ luật lao động 2012 có quy định về hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Theo đó, đây là loại hợp đồng được sử dụng phổ biết dành cho sinh viên có nhu cầu xin các công việc mùa vụ, part – time. Như tên gọi, hợp đồng này có hiều lực dưới 12 tháng theo thỏa thuận của hai bên. Nếu hai bên vẫn mong muốn tiếp tục hợp tác thì sẽ kí hợp đồng tiếp theo trong thời hạn 30 ngày. Loại hợp đồng này nghiêm cấm việc kí kết công việc có tính chất dài hạn trên 12 tháng trừ các trường hợp luật quy định.

Hy vọng bài viết hữu ích đối với bạn đọc!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: ,