Lỗi chở hàng vượt trọng tải đối với xe ô tô

Lỗi chở hàng vượt trọng tải đối với xe ô tô

Căn cứ pháp lý:  Điều 24 Nghị định 46/2016/NĐ-CP Tóm tắt mức phạt: Người điều khiển xe ô tô trải, máy kéo, ô tô Tổ chức kinh doanh vận tải Chở hàng vượt trọng tải cho phép: Xe thường: 10 đến 30% Xe xi téc chở chất lỏng: 20 đến 30% Điểm a khoản 2 Điều 24 Nghị định 46/2016/NĐ-CP 800.000đ đến 1.000.000đ Điểm a khoản 1 Điều 28 Nghị định 46/2016/NĐ-CP Cá

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính