luật sư lao động

Dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu

Dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu

Rất nhiều người lao động có thắc mắc về chế độ bảo hiểm xã hội mà họ được hưởng. Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nhưng lại chưa biết phải thực hiện thế nào? Tất cả những câu hỏi trên đều có thể dễ dàng được giải đáp, nếu bạn sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu của Luật sư X. Căn cứ: Luật bảo hiểm xã hội 2014 Bộ luật lao động 2012 Quyết

luật sư tranh tụng vụ án lao động

Dịch vụ luật sư tư vấn luật lao động

Trong những năm gần đây, tình trạng tranh chấp lao động liên tục diễn ra và có xu hướng gia tăng cả về số lượng và tính phức tạp. Ðiều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động lao động quản lí của chủ thể sử dụng lao động, cũng như là cuộc sống của chính cá nhân người lao động. Để có thể giải quyết ổn thỏa tình trạng này, cả hai nhóm chủ thể nêu trên đều cần phải hiểu được một cách cụ thể những

21 Tháng Mười Một 2019| Dịch vụ luật sư lao động