luật sư soạn di chúc

luật sư giải quyết tranh chấp di chúc, thừa kế

Dịch vụ Luật sư soạn di chúc, thừa kế tài sản

Thời gian qua, những vụ kiện tụng, tranh chấp về tài sản thừa kế là tiền bạc, xe cộ, nhà cửa, đất đai có chiều hướng gia tăng. Những người ruột thịt từ bỏ nhau, thậm chí dùng cả vũ lực để giải quyết vấn đề. Truyền thống của gia đình Việt từ xưa đến nay là yêu thương đùm bọc lẫn nhau, luôn sống với nhau vì cái nghĩa, cái tình, sự tin tưởng. Bởi lẽ đó, nhiều gia đình không chú trọng đến việc phân

21 Tháng Mười Một 2019| Dịch vụ luật sư dân sự