Lưu ý khi đặt tên hộ kinh doanh

Lưu ý khi đặt tên hộ kinh doanh

Tên là cái đầu tiên cần nghĩ đến khi thành lập hộ kinh doanh. Vậy đặt tên cho hộ kinh doanh có phải lưu ý gì không?  LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau Căn cứ: Luật doanh nghiệp  Nghị định 78/2015/NĐ-CP Các văn bản pháp luật khác có liên quan Nội dung tư vấn: Tên của hộ kinh doanh được quy định tại điều 73 nghị định 78/2015/NĐ-CP. Có 4 vấn để bạn cần lưu ý khi đặt tên

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp