mã số thuế cá nhân

mã số thuế

Đăng ký mã số thuế cá nhân ở đâu?

Thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ mà người lao động có thu nhập đều phải thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ. Đa số trường hợp khi đi làm, công ty sẽ làm hồ sơ đăng ký mã số thuế cá nhân cho những nhân viên chưa có mã số thuế. Tuy nhiên sẽ có trường hợp cá nhân kinh doanh tự do và có nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Vậy những đối tượng này phải

18 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động