Đăng ký mã số thuế cá nhân ở đâu?

Thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ mà người lao động có thu nhập đều phải thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ. Đa số trường hợp khi đi làm, công ty sẽ làm hồ sơ đăng ký mã số thuế cá nhân cho những nhân viên chưa có mã số thuế. Tuy nhiên sẽ có trường hợp cá nhân kinh doanh tự do và có nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Vậy những đối tượng này phải đăng ký mã số thuế cá nhân ở đâu? Hãy cùng tham khảo bài viết của LSX dưới đây nhé.

Căn cứ:

 • Luật quản lý thuế 2014
 • Thông tư 95/2016/TT-BTC
 • Thông tư 110/2015/TT – BTC

Nội dung tư vấn

1. Mã số thuế cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là các khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích một phần từ tiền lương hoặc các nguồn thu nhập khác nộp vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản giảm trừ như giảm trừ gia cảnh.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 95/2016/TT-BTC thì mã số thuế là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự do cơ quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. Mã số thuế để nhận biết, xác định từng người nộp thuế (bao gồm cả người nộp thuế có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu) và được quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Điều 4. Mã số thuế

1. Mã số thuế là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự do cơ quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. Mã số thuế để nhận biết, xác định từng người nộp thuế (bao gồm cả người nộp thuế có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu) và được quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

2. Mã số thuế được cấu trúc như sau:

N1N2 N3N4N5N6N7N8N9 N10 – N11N12N13

Trong đó:

– Hai chữ số đầu N1N2 là số phân Khoảng tỉnh cấp mã số thuế được quy định theo danh Mục mã phân Khoảng tỉnh (đối với mã số thuế cấp cho người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, nhóm cá nhân và cá nhân kinh doanh) hoặc số không phân Khoảng tỉnh cấp mã số thuế (đối với mã số thuế cấp cho các cá nhân khác).

– Bảy chữ số N3N4N5N6N7N8N9 được quy định theo một cấu trúc xác định, tăng dần trong Khoảng từ 0000001 đến 9999999. Chữ số N10 là chữ số kiểm tra.

– Ba chữ số N11N12N13 là các số thứ tự từ 001 đến 999.

– Dấu gạch ngang là ký tự để phân tách nhóm 10 số đầu và nhóm 3 số cuối.

2. Nơi đăng ký mã số thuế cá nhân

Căn cứ theo khoản 4, 5 Điều 8 thông tư 95/2016/TT-BTC thì cá nhân có thể đăng ký mã số thuế cá nhân thông qua cơ quan chi trả thu nhập, tại cơ quan thuế nơi cá nhân có địa chỉ thường trú hoặc đăng ký qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế.

2.1 Đăng ký mã số thuế cá nhân thông qua cơ quan chi trả thu nhập

Căn cứ theo khoản 4 Điều 8 Thông tư 95/2016 thì cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân thông qua cơ quan chi trả thu nhập nếu có uỷ quyền cho cơ quan chi trả đăng ký thuế cho bản thân và cho người phụ thuộc thì nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập; cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp tờ khai đăng ký thuế của từng cá nhân để nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Ví dụ: Anh A là sinh viên mới ra trường đi làm ở công ty TNHH B tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Vì mới ra trường nên anh A chưa có mã số thuế cá nhân để nộp thuế thu nhập cá nhân. Do đó anh A đã ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập là công ty B đăng ký mã số thuế lần đầu cho mình. Anh A sẽ làm hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp cho công ty B và công ty B sẽ tổng hợp tờ khai đăng ký thuế của toàn bộ nhân viên mới trong công ty để nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp là Chi cục thuế quận Thanh Xuân để chi cục này cấp mã số thuế cá nhân lần đầu cho anh A.

2.2 Đăng ký mã số thuế cá nhân không thông qua cơ quan chi trả thu nhập

Căn cứ theo khoản 5 Điều 8 Thông tư 95/2016 thì cá nhân đăng ký mã số thuế không thông qua cơ quan chi trả thu nhập nộp hồ sơ đăng ký thuế tại các địa điểm tương ứng như sau:

 • Tại Cục Thuế nơi cá nhân có địa chỉ thường trú tại Việt Nam đối với cá nhân nước ngoài sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá, dịch vụ có thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo.
  • Ví dụ: Chị Anna là người nước ngoài thuộc trường hợp quy định như trên có địa chỉ thường trú tại thành phố Đà Nẵng. Nơi đăng ký mã số thuế cá nhân của chị Anna trong trường hợp này sẽ là Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.
 • Tại Cục Thuế trực tiếp quản lý nơi cá nhân làm việc đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế.
 • Tại Cục Thuế nơi phát sinh công việc tại Việt Nam đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài (trường hợp cá nhân không làm việc tại Việt Nam).
 • Tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).
  • Ví dụ: Chị C là tiểu thương tại chợ Đồng Xuân và có địa chỉ thường trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Như vậy chị C cần phải đăng ký mã số thuế cá nhân tại Chi cục thuế quận Hoàn Kiếm tại địa chỉ số 885, đường Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2.3 Đăng ký mã số thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế

Ngoài hai phương thức nêu trên, người nộp thuế có thể đăng ký thuế bằng phương thức trực tuyến với quy trình quy định tại Điều 19 Thông tư 110/2015 như sau:

Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (https://www.tncnonline.com.vn/Pages/dangkythue.aspx)

Bước 2: Chọn mục Đăng ký thuế/Tổ chức chi trả và điền đầy đủ các thông tin

Bước 3: Chọn mục Gửi file và điền đầy đủ thông tin, sau đó nhấn chọn tệp để tải file tờ khai đăng ký thuế

Bước 4: Sau khi người nộp thuế đã thực hiện việc Gửi file, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thực hiện tiếp nhận và gửi thông báo (theo mẫu 01/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này) cho người nộp thuế qua địa chỉ thư điện tử đã được khai trên hồ sơ đăng ký thuế để ghi nhận hồ sơ đã được gửi đến cơ quan thuế hoặc thông báo lý do không nhận hồ sơ cho người nộp thuế.

Bước 5: Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế thực hiện kiểm tra và xử lý hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế như sau:

 • Trường hợp đủ điều kiện cấp mã số thuế, cơ quan thuế gửi thông báo (theo mẫu số 06/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này) về việc chấp nhận hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế đến địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế, trong thông báo nêu rõ thời hạn trả kết quả theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế. Người nộp thuế có trách nhiệm nộp hồ sơ đăng ký thuế bản giấy cho cơ quan thuế khi đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế.
 • Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế bản giấy khớp đúng với hồ sơ người nộp thuế đã gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, cơ quan thuế trả Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế cho người nộp thuế.
 • Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế bản giấy không khớp đúng với hồ sơ người nộp thuế đã gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, người nộp thuế phải thực hiện giải trình, bổ sung hồ sơ đăng ký thuế theo đúng quy định qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

  

Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ doanh nghiệp tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: ,