Mẫu bản khai xin thôi lý lịch

xin thôi lý lịch

Mẫu bản khai xin thôi lý lịch.

Vì một vài lý do nào đó mà công dân Việt Nam muốn xin thôi Quốc tịch Việt Nam. Việc này phải gửi đơn lên Chủ tịch nước và tất nhiên dơn từ phải rõ ràng và đầy đủ ý. Bên cạnh mẫu đơn xin thôi quốc tịch, người làm đơn còn phải kèm bản kê khai lý lịch. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.  Nội dung tư vấn: Các nội dung có trong bản kê khai đa phần là những thông tin của người kê khai,

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính