mẫu biên bản họp

Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên là một loại hình phổ biến vì nó giảm thiểu rủi ro cho người góp vốn và đồng thời tách bạch tài sản giữa thành viên góp vốn và của công ty. Một công ty TNHH 2 thành viên nếu muốn tạm ngừng kinh doanh thì cần phải cùng nhau họp để bàn ra ý kiến thống nhất. Vậy biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên gồm những nội dung nào, hãy theo dõi bài viết sau đây

18 Tháng Mười Một 2019| Dịch vụ luật sư doanh nghiệp