Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Giấy đề nghị thanh toán là giấy tờ cần đối tác thanh toán khoản tiền đã được chi từ trước. Giấy đề nghị thanh toán được sử dụng nhiều trong các loại hình doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức. Căn cứ: Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Bộ Tài Chính ban hành. Nội dung tư vấn    Giấy đề nghị thanh toán được dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp