Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Giấy đề nghị thanh toán là giấy tờ cần đối tác thanh toán khoản tiền đã được chi từ trước. Giấy đề nghị thanh toán được sử dụng nhiều trong các loại hình doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức.

Căn cứ:

  • Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Bộ Tài Chính ban hành.

Nội dung tư vấn

   Giấy đề nghị thanh toán được dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

   Nhận thấy được mục đích của Giấy đề nghị thanh toán như trên, Luật sư X xin gửi đến bạn đọc Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC nhằm giúp cho việc thực hiện công việc liên quan thuận tiện hơn.

Cụ thể: MẪU ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Đơn vị:………………………………                              Mẫu số 05 – TT

Địa chỉ:………………………………                     (Ban hành theo Thông tư số                                                           200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014                                                                              của Bộ Tài Chính)

             

                         GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

                                   Ngày…..tháng…..năm…..

            Kính gửi:………………………………………………………………..

Họ và tên người đề nghị thanh toán:……………………………………..

Bộ phận/ Địa chỉ:………………………………………………………………..

Nội dung thanh toán:…………………………………………………………..

Số tiền:…………………………… (Viết bằng chữ):………………………..

(Kèm theo………………………… chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán        Kế toán trưởng                Người duyệt

         (Ký, họ tên)                           (Ký, họ tên)                       (Ký, họ tên)

Những điểm cần lưu ý khi viết Giấy đề nghị thanh toán:

  • Thông tin phải đầy đủ, rõ ràng

Thông tin trên giấy phải thực sự ngắn gọn, rõ ràng, chi tiết.

  • Số tiền thanh toán viết cả bằng số và bằng chữ

Trên Giấy đề nghị thanh toán phải viết bằng số và bằng chữ, việc yêu cầu viết số tiền bằng chữ nhằm đảm bảo sự chính xác, chi tiết và tránh tình trạng tẩy xóa.

  • Chứng từ gốc đi kèm

Chứng từ gốc đi kèm sẽ là bằng chứng quan trọng giúp bạn nhận số tiền tương ứng từ nhân viên kế toán.

  • Chữ ký các bên liên quan

Đây là thủ tục hành chính cần thiết, điều đó là bằng chứng trách nhiệm của tất cả những người đã ký.

Hy vọng bài viết mang lại thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư doanh nghiệp tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: