Mẫu giấy giới thiệu công tác của công ty mới nhất

Mẫu giấy giới thiệu công tác của công ty mới nhất

Giấy giới thiệu là một loại giấy tờ hành chính thông dụng trong các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp được sử dụng trong các trường hợp cá nhân được Thủ trưởng đơn vị cử đi giải quyết công việc với các cơ quan hành chính nhà nước, các doanh nghiệp, các đối tác. Dưới đây là mẫu giới thiệu công tác mới nhất. Căn cứ pháp lý Bộ luật dân sự 2015 Luật doanh nghiệp 2014 Nội dung tư vấn Giấy

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp