Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên

Vì những lợi ích đáng kể của việc tạm ngừng kinh doanh, rất nhiều công ty TNHH 1 thành viên đã lựa chọn hình thức này trong những thời gian khó khăn để giải quyết các vấn đề tạm thời. Để soạn bộ hồ sơ tạm ngừng, doanh nghiệp bắt buộc phải soạn giấy thông báo tạm ngừng kinh doanh. Vậy giấy thông báo tạm ngừng kinh doanh gồm những gì? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X! Căn

18 Tháng Mười Một 2019| Dịch vụ luật sư doanh nghiệp