Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên

Vì những lợi ích đáng kể của việc tạm ngừng kinh doanh, rất nhiều công ty TNHH 1 thành viên đã lựa chọn hình thức này trong những thời gian khó khăn để giải quyết các vấn đề tạm thời. Để soạn bộ hồ sơ tạm ngừng, doanh nghiệp bắt buộc phải soạn giấy thông báo tạm ngừng kinh doanh. Vậy giấy thông báo tạm ngừng kinh doanh gồm những gì? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X!

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp năm 2014,

Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

1. Công ty TNHH 1 thành viên là gì?

Theo như tên gọi của nó, công ty TNHH 1 thành viên là công ty có 1 thành viên. Thành viên đó có thể là cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu. Căn cứ điều 72 Luật Doanh nghiệp 2014, chủ sở hữu công ty phải chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty, cụ thể:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

Mặc dù cùng là do 1 chủ sở hữu thành lập và vận hành, tuy nhiên, khác với doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH 1 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Việc huy động vốn có phần hạn chế hơn so với công ty cổ phần, bởi lẽ, công ty TNHH 1 thành viên không được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn.

2. Mẫu thông báo tạm ngừng của công ty TNHH 1 thành viên

Trong hồ sơ tạm ngừng kinh doanh, thông báo tạm ngừng là 1 văn bản pháp lý không thể thiếu được. Sau đây, chúng tôi xin đưa ra mẫu thông báo tạm ngừng của công ty TNHH 1 thành viên:

CÔNG TY TNHH…..
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……/TB

………., ngày…… tháng…… năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh…………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY TNHH……………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

 Trường hợp tạm ngừng kinh doanh:

Đối với doanh nghiệp:

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày….tháng….năm…… cho đến ngày….tháng….năm……

Lý do tạm ngừng:

Sau khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng hoạt động của tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh.

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

(Ký, ghi họ tên)

Trên đây là mẫu thông báo tạm ngừng của công ty TNHH 1 thành viên. Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: ,