Mở trung tâm tin học cần giấy phép không?

Mở trung tâm tin học cần giấy phép không?

Trường hợp muốn mở 1 trung tâm dạy học phần mềm (trung tâm tin học), do chính chủ cơ sở giảng dạy. Lớp học có khoảng 20-30 người thì có cần xin cấp phép không? Làm thế nào để trung tâm tin học được đăng ký hoạt động? Căn cứ Luật doanh nghiệp Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT Nội dung tư vấn Trước hết bạn cần thành lập một doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Sau đó bạn mới

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp