Mở trung tâm tin học cần giấy phép không?

Trường hợp muốn mở 1 trung tâm dạy học phần mềm (trung tâm tin học), do chính chủ cơ sở giảng dạy. Lớp học có khoảng 20-30 người thì có cần xin cấp phép không? Làm thế nào để trung tâm tin học được đăng ký hoạt động?

Căn cứ

  • Luật doanh nghiệp
  • Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT

Nội dung tư vấn

Trước hết bạn cần thành lập một doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Sau đó bạn mới tiến hành xin cấp phép để mở trung tâm tin học.

Điều kiện như sau

Điều 7. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Điều kiện về nhân sự như sau:

Điều 23. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục).

Điều 30. Vị trí và chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên

2. Giáo viên cơ hữu của trung tâm ngoại ngữ, tin học phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Giáo viên thỉnh giảng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đây là những điều kiện cần thiết để thành lập trung tâm tin học. Các bạn nhớ chú ý nhé.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Từ khóa: