mức tăng cực sốc

Mức lương của các lãnh đạo cấp cao năm 2019, mức tăng cực sốc

Từ lâu, vấn đề về tiền lương của các cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước là vấn đề được nhiều người quan tâm. Những lãnh đạo cấp cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam cũng là những cán bộ và được sự điều chỉnh của pháp luật về cán bộ, công chức. Do đó, mức lương của họ cũng được công khai minh bạch dựa trên các quy định pháp luật.  Căn cứ: Bộ luật lao động 2012 Nghị định

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động