Nghỉ việc phải báo trước bao nhiêu ngày?

Nghỉ việc phải báo trước bao nhiêu ngày?

Quyền làm việc, quyền được nghỉ việc là những quyền được pháp luật tôn trọng và bảo vệ người lao động. Theo đó, trong một số trường hợp thì người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thực hiện thủ tục thông báo tới người sử dụng lao động. Vậy thủ tục thông báo này được thực hiện như thế nào? Tham khảo bài viết sau của luật sư X. Căn cứ: Bộ luật lao động

18 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động