Người đại diện theo pháp luật là gì?

Người đại diện theo pháp luật là gì?

Người đại diện theo pháp luật là gì?

Người đại diện theo pháp luật là một trong những khái niệm cơ bản cần nắm rõ trong lĩnh vực pháp lý. Vậy người đại diện theo pháp luật là gì? Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015 Nội dung tư vấn 1. Người đại diện theo pháp luật là gì? Người đại diện là những cá nhân, pháp nhân nhân danh và vì lợi ích của cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Tuy nhiên cần lưu ý, người

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp