Người đại diện theo pháp luật là gì?

bởi Vudinhha
Người đại diện theo pháp luật là gì?

Người đại diện theo pháp luật là một trong những khái niệm cơ bản cần nắm rõ trong lĩnh vực pháp lý. Vậy người đại diện theo pháp luật là gì?

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

1. Người đại diện theo pháp luật là gì?

Người đại diện là những cá nhân, pháp nhân nhân danh và vì lợi ích của cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

Tuy nhiên cần lưu ý, người đại diện phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với hành vi dân sự được xác lập, thực hiện.

Ví dụ: Người đại diện của doanh nghiệp cần đáp ứng được những yêu cầu về người đại diện được quy định cụ thể trong Luật doanh nghiệp 2014 đối với từng loại hình công ty khác nhau.

2. Các trường hợp đại diện theo pháp luật
Pháp luật có quy định rõ ràng về việc đại diện theo pháp luật của cá nhân và pháp nhân như sau:

Đại diện theo pháp luật của cá nhân:

  • Đối với con chưa thành niên: Cha, mẹ là người đại diện theo pháp luật.
  • Đối với người được giám hộ:  Người giám hộ là người đại diện theo pháp luật.
  • Đối với người bị hạn chế năng lực về hành vi dân sự: Người được tòa án chỉ định là người đại diện theo pháp luật.
  • Đối với hộ gia đình: Chủ hộ là người đại diện theo pháp luật.

Trong một số trường hợp nhất định, pháp luật không cho phép cá nhân để người khác đại diện cho mình. Cá nhân đó phải là người tự mình xác lập và thực hiện giao dịch đó.

Ví dụ: Một người vợ không thể cho một người khác đại diện cho mình để “làm vợ” đối với…người chồng của mình!

Đại diện theo pháp luật của pháp nhân:

  • Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ.
  • Người có thẩm quyền đại diện.
  • Người do tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại tòa án.

Một pháp nhân có thể có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật và phải lưu ý về quyền hạn và phạm vi đại diện của mình.

Ví dụ: Ông A được lựa chọn trở thành người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần B. Điều đó được ghi nhận trong điều lệ cũng như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty B. Vì lẽ đó, những vấn đề liên quan đến công ty B thì A sẽ được đại diện để thực hiện. 

Mong bài viết mang lại thông tin hữu ích  cho mọi người.

Liên hệ tư vấn 0833102102

Bình chọn bài viết

Có thể bạn quan tâm