Người không phải là đảng viên có được làm đại biểu quốc hội không?

Người không phải là đảng viên có được làm đại biểu quốc hội không?

Quốc hội Việt Nam là một cơ quan thực hiện quyền lập pháp quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vậy để được bầu làm Đại biểu Quốc hội cần đáp ứng những tiêu chuẩn gì? Người không phải là đảng viên có được làm đại biểu quốc hội không? Dươi đây là bài viết

19 Tháng Mười Một 2019| Vấn đề pháp lý khác