Người lao động nghỉ việc có phải sắp xếp bàn giao công việc không?

Người lao động nghỉ việc có phải sắp xếp bàn giao công việc không?

Sau khi nghỉ việc, người lao động thường gặp phải một số những vướng mắc liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của mình. Và trách nhiệm bàn giao công việc là một trong số đó. Vậy người lao động khi nghỉ việc có phải sắp xếp bàn giao công việc không? Căn cứ: Bộ luật Lao động năm 2012 Nghị định 05/2015/NĐ-CP Nội dung tư vấn:  1. Pháp luật lao động hiện hành chưa có quy định cụ thể

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động