Nhãn hiệu chứng nhận là gì?

Nhãn hiệu chứng nhận là gì?

Mỗi hàng hóa, dịch vụ đều có một nhãn hiệu dùng để nhận biết khi mua hàng. Nhãn hiệu rất đa dạng, có nhiều cách để phân loại, có thể liệt kê như nhãn hiệu thường, nhãn hiệu liên kết, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu nổi tiếng. Bài này Luật sư X xin được giới thiệu một số thông tin liên quan đến nhãn hiệu chứng nhận, mong nó hữu ích cho các bạn. Căn cứ Luật sở hữu trí

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp