nhãn hiệu tập thể

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể

Việc đăng ký nhãn hiệu tập thể là một trong những phương án để phòng tránh xâm phạm quyền của người sở hữu và gây thiệt hại. Vì vậy, đăng ký nhãn hiệu tập thể là một công việc quan trọng. Vậy thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể gồm những bước nào? Hãy đọc bài viết này của Luật sư X để biết nhé! Căn cứ: Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bố sung 2009 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN Nội dung tư vấn 1.