Nhận lại con đẻ thì cần phải làm gì?

Nhận lại con đẻ thì cần phải làm gì?

Nhận lại con đẻ thì cần phải làm gì?

Do gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã để con cho một gia đình khác nuôi dưỡng, nhận làm con nuôi. Sau một thời gian dài muốn nhận lại con đẻ của mình thì cần phải làm những thủ tục gì, ở đâu và có cần thiết phải ra tòa án đề nghị giải quyết hay không?   Căn cứ: Luật hôn nhân gia đình 2014 Luật nuôi con nuôi 2010 Luật hộ tịch 2014 Nội dung tư vấn Theo quy định của pháp

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự