nhận lương

Thử việc 1 ngày có được nhận lương?

Hợp đồng thử việc là một loại hợp đồng khá phổ biến tạo cơ hội cho người sử dụng lao động và người lao động thời gian để kiểm tra, xem xét công việc trước khi đi ký kết hợp đồng. Sau khi thỏa thuận với nhau về thời gian thử việc, mức lương thử việc,...thì có những trường hợp, sau 1 ngày, người lao động đã không muốn giao kết hợp đồng. Vậy, lúc này lương thử việc có được nhận hay không? Tham khảo

19 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động