Thử việc 1 ngày có được nhận lương?

Hợp đồng thử việc là một loại hợp đồng khá phổ biến tạo cơ hội cho người sử dụng lao động và người lao động thời gian để kiểm tra, xem xét công việc trước khi đi ký kết hợp đồng. Sau khi thỏa thuận với nhau về thời gian thử việc, mức lương thử việc,…thì có những trường hợp, sau 1 ngày, người lao động đã không muốn giao kết hợp đồng. Vậy, lúc này lương thử việc có được nhận hay không? Tham khảo bài viết sau của luật sư X.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

1. Thời hạn thử việc. 

Bên cạnh việc thỏa thuận về mức lương thử việc thì hợp đồng thử việc còn chứa nội dung về thời hạn thử việc. Đây là quãng thời gian mà người tuyển dụng thấy rằng đủ để đánh giá khả năng thích nghi công việc của người lao động. Chính vì vậy, khi bắt đầu công việc thì các bên sẽ thỏa thuận với nhau về thời hạn. Cụ thể, các bên có thể thỏa thuận về thời hạn nhưng không được quá thời hạn sau: 

  • Không quá 60 ngày nếu công việc cần trình độ cao đẳng trở lên;
  • Không quá 30 ngày nếu công việc cần trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;
  • Không quá 06 ngày làm việc nếu là công việc khác.

Nếu làm theo hợp đồng mùa vụ thì không phải thử việc.Căn cứ cụ thể tại Điều 27 Bộ Luật lao động 2012: 

Điều 27. Thời gian thử việc

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

2. Thử việc 1 ngày có được trả lương?

Điều 28 Bộ luật Lao động 2012 có quy định rằng tiền lương trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng tối thiểu phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Hành vi trả thấp hơn mức lương này, Doanh nghiệp vi phạm sẽ có thể bị phạt lên đến 5 triệu đồng căn cứ tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây:

a) Yêu cầu thử việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ;

b) Không thông báo kết quả công việc người lao động đã làm thử theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Yêu cầu người lao động thử việc quá 01 lần đối với một công việc;

b) Thử việc quá thời gian quy định;

c) Trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó;

Như vậy, nếu bị xâm phạm về quyền lợi lương thử việc, bạn có thể khởi kiện lên Tòa án. 

Thử việc 1 ngày có được trả lương?

 Tính ràng buộc khi ký hợp đồng thử việc là không có. Bởi thực tế, chưa tồn tại một mối quan hệ lao động nào giữa hai bên bởi vậy, người lao động có quyền nghỉ việc mà không cần báo trước. Tuy nhiên, mức lương thử việc phỉ cần được sự đảm bảo từ nhà sử dụng lao động. Cho dù chỉ là 1 căn. Công thức tính lương như sau:

Tiền lương thực tế nhận

=

{Tiền lương tháng

+

Phụ cấp (nếu có)}

: Số ngày làm việc bình thường trong tháng

x

Số ngày làm việc thực tế

Một ngày làm việc tuy ít nhưng vẫn là công làm việc. Bởi vậy thì để bảo vệ quyền lợi cho mình, dù thử việc nhưng người lao động vẫn nên yêu cầu doanh nghiệp lập thành hợp đồng.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về pháp luật lao động tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: ,