Những hình thức tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên

Những hình thức tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên

Tăng vốn điều lệ là một trong những phương thức thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH đem lại những lợi ích như củng cố tiềm lực tài chính cho công ty, mở rộng cơ hội kinh doanh và gia tăng sức cạnh tranh của công ty trên thị trường. Vậy pháp luật cho phép Công ty TNHH 1 thành viên có thể tăng vốn điều lệ theo những hình thức nào? Căn cứ: Luật

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp