Những điều cần biết về Căn cước công dân

Những điều cần biết về Căn cước công dân

Những điều cần biết về Căn cước công dân

Thẻ căn cước công dân là một trong những loại giấy tờ tùy thân của công dân. Thể hiện các thông tin về tên, tuổi quê quán...Tuy nhiên, hiểu thế nào là thẻ căn cước công dân? Thẻ căn cước công dân được dùng để thay thế cho những loại giấy tờ tùy thân nào? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ: Luật căn cước công dân 2014 Nội dung tư vấn: 1. Đối tượng Từ năm 2016, Pháp

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự