Những tình tiết giảm nhẹ vi phạm hành chính

Những tình tiết giảm nhẹ vi phạm hành chính

Vi phạm trong lĩnh vực hành chính nghe thì rất xa lạ nhưng thực tiễn thì chúng ta gặp phải rất nhiều. Việc bị xử lý vi phạm hành chính gần gũi nhất với chúng ta là vi phạm các quy định khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, chỉ cần một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hành chính là chúng ta có thể chỉ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền ở mức thấp nhất. Căn cứ pháp lý: Điều 9 Luật xử lý vi

18 Tháng Mười Một 2019| Hành chính