Những tình tiết giảm nhẹ vi phạm hành chính

Vi phạm trong lĩnh vực hành chính nghe thì rất xa lạ nhưng thực tiễn thì chúng ta gặp phải rất nhiều. Việc bị xử lý vi phạm hành chính gần gũi nhất với chúng ta là vi phạm các quy định khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, chỉ cần một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hành chính là chúng ta có thể chỉ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền ở mức thấp nhất.

Căn cứ pháp lý:

Cụ thể:

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hành chính được quy định tại Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, cụ thể như sau:

Điều 9. Tình tiết giảm nhẹ

Những tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ:

1. Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại;

2. Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính;

3. Vi phạm hành chính trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

4. Vi phạm hành chính do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần;

5. Người vi phạm hành chính là phụ nữ mang thai, người già yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

6. Vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra;

7. Vi phạm hành chính do trình độ lạc hậu;

8. Những tình tiết giảm nhẹ khác do Chính phủ quy định.

Như đã nói, khi không may vi phạm hành chính và bị xử phạt, việc có tình tiết giảm nhẹ là điều rất đáng giá vì tình tiết giảm nhẹ sẽ giúp chúng ta giảm nhẹ hơn mức xử phạt. Đó là nguyên tắc được quy định tại Khoản 4 Điều 23 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012:

Điều 23. Phạt tiền

4. Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt.

Như vậy, trong trường hợp thông thường (Khi không có tình tiết tăng nặng giảm nhẹ) thì mức khung hình phạt sẽ là Trung bình khung tiền phạt.

Ví dụ: Với lỗi không đội mũ bảo hiểm, mức phạt là từ 150.000đ – 250.000đ, trong trường hợp thông thường sẽ xử phạt là 200.000đ.

Tình tiết giảm nhẹ vi phạm hành chính sẽ giúp mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt. Ví dụ với lỗi không đội mũ bảo hiểm phía trên mà có những tình tiết giảm nhẹ tại Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 nói trên như: Thành thật khai báo, ăn năn hối cải … thì người vi phạm sẽ bị phạt tối thiểu là 150.000đ. 

Tham khảo:

 

Từ khóa: , ,