tình tiết giảm nhẹ

trách nhiệm hành chính

Các tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ trách nhiệm hành chính

Cũng như trong pháp luật hình sự, việc đặt ra những tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm do hành vi vi phạm pháp được đặt ra như là một chính sách khoan hồng của Nhà nước. Vậy nếu vi phạm hành chính, nhưng hành động nào được xem xét là tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ trách nhiệm hành chính? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.  Căn cứ: Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 Thông tư

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính

Những tình tiết giảm nhẹ vi phạm hành chính

Vi phạm trong lĩnh vực hành chính nghe thì rất xa lạ nhưng thực tiễn thì chúng ta gặp phải rất nhiều. Việc bị xử lý vi phạm hành chính gần gũi nhất với chúng ta là vi phạm các quy định khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, chỉ cần một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hành chính là chúng ta có thể chỉ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền ở mức thấp nhất. Căn cứ pháp lý: Điều 9 Luật xử lý vi

18 Tháng Mười Một 2019| Hành chính