Phân biệt công an xã và công an phường

công an

Phân biệt công an xã và công an phường

Chúng ta thường quen với việc phân cấp đối với các cơ quan hành chính là cấp xã, phường, thị trấn. Do đó rất có thể chúng ta sẽ không biết rằng, trong hệ thống công an nhân dân, công an xã và công an phường có những đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn khác nhau. Căn cứ: Luật công an nhân dân 2018 Pháp lệnh số 06/2008/PL-UBTVQH12 Quyết định số 862/2006/QĐ-BCA Nội dung tư

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính