Phân biệt giao dịch vô hiệu do lừa dối và do nhầm lẫn

Phân biệt giao dịch vô hiệu do lừa dối và do nhầm lẫn

Giao dịch dân sự là công cụ pháp lí quan trọng nhất trong giao lưu dân sự, trong việc chuyển giao tài sản và cung ứng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của tất cả các mọi người trong xã hội. Tuy nhiên không phải bất kì giao dịch dân sự nào cũng hợp pháp và có hiệu lực pháp luật. Pháp luật dân sự quy định một trong số các lý do khiến cho các giao dịch vô hiệu đó là được việc các bên có

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự