Phân biệt nhãn hiệu và tên thương mại

Phân biệt nhãn hiệu và tên thương mại

Trong kinh doanh, những dấu hiệu nhận diện thương hiệu, chỉ dẫn thương mại giữa các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ hoặc giữa các chủ thể sản xuất kinh doanh, là yếu tố quan trọng nhằm phân biệt lẫn nhau. Các chỉ dẫn thương mại góp phần giúp người tiêu dùng nhận diện và phân biệt hàng hóa này với hàng hóa khác, cơ sở sản xuất này với cơ sở sản xuất khác. Tuy nhiên, thực tế vẫn có rất nhiều người

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp