Phân biệt xử lý hành chính và xử phạt vi phạm hành chính

xử lý

Phân biệt xử lý hành chính và xử phạt vi phạm hành chính

Có hai cụm từ trong quan hệ hành chính thường bị nhầm lẫn là "xử phạt hành chính" hoặc "xử lý hành chính". Vậy, sự khác nhau giữa hai cụm từ này là gì? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ: Luật giao thông đường bộ 2008 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 Nội dung tư vấn: Xử phạt vi phạm hành chính và xử lý hành chính được phân biệt qua 5 tiêu chí

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính