Phân biệt xử lý hành chính và xử phạt vi phạm hành chính

bởi Luật Sư X
xử lý
Có hai cụm từ trong quan hệ hành chính thường bị nhầm lẫn là “xử phạt hành chính” hoặc “xử lý hành chính”. Vậy, sự khác nhau giữa hai cụm từ này là gì? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:

Xử phạt vi phạm hành chính và xử lý hành chính được phân biệt qua 5 tiêu chí sau: 

Tiêu chí

Xử phạt hành chính

Xử lý hành chính

1. Khái niệm Căn cứ vào khoản 2 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 thì Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính  Hay nói một cách đơn giản thì xử phạt hành chính đặt ra khi có hành vi vi phạm.  Căn cứ vào khoản 3, khoản 4 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì Xử lý hành chính là biện pháp được áp dụng đối với cá nhân vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm. Các biện pháp xử lý hành chính bao gồm: 
 • biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;
 • đưa vào trường giáo dưỡng;
 • đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
 • nhắc nhở và biện pháp quản lý tại gia đình( đối với người chưa thành niên)
Bên cạnh đó, biện pháp xử lý hành chính là biện pháp mang tính giáo dục được áp dụng để thay thế cho hình thức xử phạt vi phạm hành chính 
2. Đối tượng áp dụng Căn cứ vào khoản 1 Điều 5 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì đối tượng áp dụng hình thức xử phạt hành chính là Cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước Khác với xử phạt hành chính, thì biện pháp xử lý hành chính chỉ áp dụng với cá nhân trong nước ( căn cứ vào khoản 2 Điều 5 Luật Xử lý vi phạm hành chính)
3. Hình thức xử phạt/xử lý 05 hình thức xử phạt vi phạm hành chính gồm:
 • Cảnh cáo;
 • Phạt tiền;
 • Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
 • Trục xuất.
05 biện pháp xử lý vi phạm hành chính gồm các biện pháp:
 • Giáo dục tại xã, phường, thị trấn;
 • Đưa vào trường giáo dưỡng;
 •  Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc;
 • Biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
4.Nguyên tắc áp dụng Căn cứ vào khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính
 • Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật;
 • Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định.
 •  Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần.
 •  Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm…
Căn cứ vào khoản 2 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính
 • Cá nhân chỉ bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính nếu thuộc một trong các đối tượng quy định;
 •  Việc quyết định thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, nhân thân người vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng;
 • Việc xử lý vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật;
 • Người có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý hành chính có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính
5. Thời hạn  01 năm
 • Đối với biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn: thời hiệu từ 03 tháng – 01 năm kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm tùy từng trường hợp cụ thể
 • Đối với  biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng thì thời hiệu từ 06 tháng –  01 năm kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm tùy từng trường hợp sẽ là;
 • Đối với áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc thì thời hiệu là 01 năm, kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong các hành vi vi phạm;
 •  Đối với áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì thời hiệu là 03 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối hành vi vi phạm.
Hy vọng bài viết có ích cho bạn!

Thông tin liên hệ Luật Sư X

Trên đây là nội dung tư vấn về Phân biệt xử lý hành chính và xử phạt vi phạm hành chính. Mọi thắc mắc về thủ tục pháp lý có liên quan. Quý khách vui lòng liên hệ Luật Sư X để được hỗ trợ, giải đáp. Gọi ngay cho chúng tôi qua hotline: 0833.102.102.
Bình chọn bài viết

Có thể bạn quan tâm