pháp lý …

trợ cấp

Người bán dâm sẽ có Câu lạc bộ, có trợ cấp chỗ ở, y tế, pháp lý …

Theo Quy định mới của Bộ lao động thương binh xã hội có hiệu lực ngày 28/12/2018 thì Người bán dâm sẽ được sinh hoạt, trợ cấp trong các nhóm đồng đẳng, các câu lạc bộ và trợ cấp hàng tháng...?   LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau: Căn cứ: Quyết định số 1875/QĐ-BLĐTBXH Nội dung tư vấn 1. Bán dâm đang được coi là phạm pháp Cụ thể là bán dâm sẽ bị xử phạt từ 100 đến 300

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính