Phù hiệu xe tải là gì?

Phù hiệu xe tải là gì?

Phù hiệu xe tải hay giấy phép kinh doanh vận tải là các khái niệm vừa xuất hiện những năm gần đây trong ngành giao thông vận tải. Theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, các xe tải chạy kinh doanh phải được cấp phù hiệu, nếu không có sẽ xem là chạy chui, sai quy định và chịu xử phạt nghiêm trọng. Vậy phù hiệu xe được hiểu như thế nào? Để trả lời cho câu

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp