Quay lại công ty cũ có phải thử việc?

Quay lại công ty cũ có phải thử việc?

Thử việc là quy định mà pháp luật cho phép người sử dụng lao độngcó thể kiểm tra khả năng làm việc trước khi tuyển vào làm nhân viên chính thức. Thời gian thử việc không được phép quá 2 tháng và lương thử việc phải từ 85% trở lên. Có một trường hợp đặc biệt ở đây là nếu nhân viên cũ quay lại công ty cũ làm việc thì có phải thử việc không? Tham khảo bài viết sau của luật sư X. Căn cứ:

18 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động