Quay lại công ty cũ có phải thử việc?

Thử việc là quy định mà pháp luật cho phép người sử dụng lao độngcó thể kiểm tra khả năng làm việc trước khi tuyển vào làm nhân viên chính thức. Thời gian thử việc không được phép quá 2 tháng và lương thử việc phải từ 85% trở lên. Có một trường hợp đặc biệt ở đây là nếu nhân viên cũ quay lại công ty cũ làm việc thì có phải thử việc không? Tham khảo bài viết sau của luật sư X.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

1. Một đi thì quay về cũng như người mới

Việc vắng bóng sau một thời gian, thay đổi cơ cấu, công việc để phù hợp với hoạt động của công ty cũng là những yếu tố làm cho công việc mà người lao động cũ quay về từng làm trước đây có thể không như cũ nữa. Đồng nghĩa với việc Khi người lao động quay trở về cũng như người lao động mới. Người sử dụng lao động vẫn có quyền thử việc người cũ. 

Nếu đáp ứng được yêu cầu nhà tuyển dụng thì tất nhiên, các bên sẽ tham gia ký kết hợp đồng.Việc ký kết hợp đồng ở đây được thực hiện mới hoàn toàn. Hợp đồng lao động trước đó không có hiệu lực. 

Cụ thể theo Điều 26 Bộ luật Lao động 2012, doanh nghiệp và người lao động có thể thỏa thuận với nhau về việc làm thử, quyền và nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Việc thỏa thuận là quyền nhưng vẫn phải tuân thủ nguyên tắc và quy định của pháp luật. 

Điều 26. Thử việc

1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này.

2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc

Cụ thể, các bên có quyền thỏa thuận về thời gian, 

  • Không quá 60 ngày nếu công việc cần trình độ cao đẳng trở lên;
  • Không quá 30 ngày nếu công việc cần trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;
  • Không quá 06 ngày làm việc nếu là công việc khác.

Thỏa thuận về lương: Các bên phải thỏa thuận nhưng không được thấp hơn 85% lương thử việc. Với những người làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.

Pháp luật vẫn luôn tôn trọng sự thỏa thuận của các bên. Bởi vậy, việc có thử việc hay không nó phụ thuộc nhiều về sự thỏa thuận của các bên. 

 

2. Bảo đảm quyền lợi người lao động kể cả khi thử việc

Mặc dù là thử việc tuy nhiên, các chính sách bảo đảm quyền lợi của người lao động vẫn được pháp luât bảo vệ. Bao gồm các quy định: 

Thứ nhất, giao kết hợp đồng. Sau hai tháng nghỉ việc, nếu người lao động đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng thì sẽ được ký kết hợp đồng lao động. Cụ thể:

Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc
1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.
2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

Thứ hai, Thời gian thử việc được quy định là tùy theo thỏa thuận các bên nhưng không được quá 2 tháng

Thư ba, về lương thử việc.  hợp đồng thử việc sẽ ghi chính xác mức lương của người lao động trong thời gian thử việc. Tuy nhiên, mức lương này ít nhất phải bằng 85% mức lương chính thức của công việc đó theo quy định tại Điều 28 Bộ luật Lao động 2012.

Điều 28. Tiền lương trong thời gian thử việc
Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Thứ tư, đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc. Trong thời gian thử việc, nếu không đạt được yêu cầu của doanh nghiệp cũng như không còn phù hợp với môi trường làm việc này nữa thì người lao động có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về luật sư lao động tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: