Quy định về mức lương và thời gian thử việc trong Bộ luật lao động 2012

Quy định về mức lương và thời gian thử việc trong Bộ luật lao động 2012

Đi làm, ngoài vì đam mê, chúng ta cũng vì để đảm bảo cuộc sống sau này bằng các phúc lợi như lương hỗ trợ thất nghiệp, lương hỗ trợ thai sản, ... và trên hết, là vì tiền lương để duy trì cuộc sống. Tuy nhiên, thời gian thử việc khi vừa đi làm lại là một khoảng thời gian khá “nhạy cảm” khi mức lương trong thời gian này lại thấp hơn mức lương chính, việc đóng bảo hiểm xã hội cũng chưa chắc được thực

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động