Quy định về thời gian làm việc của giáo viên?

Quy định về thời gian làm việc của giáo viên?

Quy định về thời gian làm việc của giáo viên?

Mỗi ngành nghề sẽ có một tính chất, đặc trưng làm việc riêng và được pháp luật quy định cụ thể về thời gian lao động. Vậy, thời gian lên lớp của giáo viên được pháp luật quy định như thế nào?  Căn cứ: Luật giáo dục 2005 Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT  Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT Nội dung tư vấn: 1. Giáo viên là gì? Giáo viên là một ngành

21 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự