Quy định về treo biển hiệu tên công ty

Quy định về treo biển hiệu tên công ty

Mỗi doanh nghiệp khi đăng ký thành công và đưa vào hoạt động bắt buộc phải treo bảng tên tại trụ sở chính. Một phần nhằm xác định tư cách doanh nghiệp, một phần cũng nhằm để quảng bá thương hiệu của chính doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, một số chủ doanh nghiệp không nắm rõ quy định về việc treo biển tên công ty nên đã xảy ra những trường hợp bị xử phạt không đáng có. Để phòng chống rủi ro mất tiền.

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp