Quyền tác giả có được coi là di sản thừa kế không?

Quyền tác giả có được coi là di sản thừa kế không?

Khi một người chết đi, những di sản của họ sẽ được thừa kế bởi những người còn sống theo những nội dung trong di chúc hoặc theo quy định của pháp luật. Vậy di sản thừa kế là gì, di sản thừa kế gồm những tài sản nào, quyền tác giả có được coi là di sản thừa kế không? Để giải đáp câu hỏi này, cùng tham khảo bài viết dưới đây của luật sư X. Căn cứ: Bộ luật dân sự năm 2015; Luật Sở hữu trí

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự